Godziny pracy pedagoga

pedagog

 

Zadania pedagoga

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieraniem mocnych stron uczniów,

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspieraniem rozwoju uczniów,

Udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

Prowadzenie zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej,

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,

Inicjowanie i prowadzeniem działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wsparcie świetlicy w opiece nad uczniami.

 

      Godziny pracy:

poniedziałek       08.00 – 13.30

wtorek                 08.00 – 13.30

środa                  12.30 – 15.30

czwartek             08.00 – 13.30

piątek                  09.00 – 13.30

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Godziny lekcyjne

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

 

 

08.10 – 08.55

Ortograffiti z Bratkiem kl. III

 Konsultacje dla uczniów

 

Słówko I-III

 

Ortograffiti kl. IV-VI

 

09.00 – 09.45

 

 

 

 

 

09.55 -10.40

 

 

 

 

 

10.50 – 11.35

 

 

 

 

 

 

11.40 - 12.25

Ortograffiti z Bratkiem kl.I

 Świetlica

 

Godzina wychowawcza Kl. VII 

 

 

 Ortograffiti z Bratkiem

Kl. II

Świetlica

12.45 – 13.30

 

 

 

 

Czytelniczy klub edukacyjny

„Ja czytam”

Kl.I-III 

Świetlica

 

WOLONTARIAT „Czytamy razem” 

ORTOGRAFFITI – KL IV-VI

 

WOLONTARIAT „Czytamy razem” 

 

Zajęcia logopedyczne – kl. II

 

13.35 – 14.20

 

 

 KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

 

 

 

14.25 – 15.10

 

 

 KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 

 

15.15 – 16.00

 

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW