Psycholog szkolny

ELŻBIETA SAK - PSYCHOLOG SZKOLNY

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA W ZAKRESIE: 

 

  • rozwiązywania problemów/trudności wychowawczych dotyczących całych klas,
  • pomocy w integrowaniu społeczności klasowych, zwłaszcza klas pierwszych lub indywidualnej adaptacji ucznia do nowego środowiska szkolnego,
  • pomoc wychowawcom i nauczycielom w rozpoznawaniu i przezwyciężaniu przyczyn niepowodzeń  szkolnych,
  • praca z uczniem zdolnym/utalentowanym,
  • treningi koncentracji uwagi, efektywnego uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów
  • udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
  • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych grupowych i indywidualnych 
  • przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkolepodejmowanie
  • działań z zakresu profilaktyki

 

 

GODZINY PRACY

 

 

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

E.SAK-ROSOLIK

8.00-12.45

8.00-12.15

9.00-13.30

8.00-12.30

12.30-15.00

 

 

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

PTĄTEK

1) 12.15-12.45 z.wspomagające

2) 8.00-8.45

z.rozwijające kompetencje emo.-społ.

 

3) 12.30-13.30

z.rozwijające kompetencje emo.-społ.

 

12.15-12.30 z.wspomagające

 

 

5) 12.30-13.15 z.rozwijające kompetencje emo.-społ.

 

4) 13.15-14.00 z.rozwijające kompetencje emo.-społ.

 

6) 14.00-14.45 z.rozwijające kompetencje emo.-społ.