Aktualności EiR

W 2012 roku Stowarzyszenie uzupełniło wszystkie wymagania formalno - prawne aby zostać wpisanym na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2012.

Zwracamy się zatem do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz stowarzyszenia przy rozliczaniu z urzędem skarbowym za rok 2012.
KRS 0000157403