Działalność

Stowarzyszenie  Edukacja i Rodzina działa przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia jest współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie szkoły. Organizowanie wypoczynku pozalekcyjnego w tym ferii zimowych i kolonii letnich. Udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom w tym w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Stowarzyszenie posiada status OPP i jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, inną formą finansowania pracy stowarzyszenia są darowizny wpłacane na konto stowarzyszenia. Stowarzyszenie także bierze udział w miejskim programie rozwoju oświaty.