Kadra pedagogiczna

1.

s. Wioletta Malinowska

dyrektor

2.

Beniak Krystyna

wicedyrektor, geografia

3.

Adamus Maria

bibliotekarz

4.

Baderko Rafał

wychowanie fizyczne

5.

Ewelina Sobkowiak

nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

6.

s. Cichańska Bożena

religia

7.

Joanna Stasiak

j.niemiecki ,wychowawca świetlicy

8.

Agnieszka Mika

j. angielski,

9

Gendasz Katarzyna

wychowanie fizyczne, przyroda

10.

Juszczak Ewa

j. niemiecki, j. polski

11.

Barbara Ołoszczyńska

wychowawca świetlicy, muzyka

12.

Kastelik Agnieszka

pedagog szkolny

13.

Surówka Karolina

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjn nauczyciel wspomagającye ,

14.

Marta Kuźniak-Wilk

edukacja wczesnoszkolna,

15.

Leszkowicz Danuta

plastyka, wychowawca świetlicy

16

Jadwiga Jonas

j. polski

17

Anna Rutkowska

matematyka

18

Reformat Ewa

biologia, chemia, fizyka,

19.

Rudnicka Lila

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

20.

Sak-Rosolik Elżbieta

psycholog szkolny

21.

Skoczek Katarzyna

j. angielski

22.

Justyna Wojtkowska

historia, wos,edukacja dla bezpieczeństwa,logopeda

23.

Wróbel Monika

technika, informatyka