Kadra pedagogiczna

 

1. s. Ewa Wolska dyrektor
2. Beniak Krystyna wicedyrektor, geografia
3. Adamus Maria bibliotekarz
4. Baderko Rafał wychowanie fizyczne
5. s. Cichańska Bożena religia
6.  Domagała Małgorzata edukacja dla bezpieczeństwa
7. Drogosz Paulina wychowawca świetlicy
8. Fiedorowicz Magdalena j. angielski, j.niemiecki
9 Gendasz Katarzyna wychowanie fizyczne, przyroda
10. Juszczak Ewa j. niemiecki, j. polski
11. Karecki Szymon wychowanie fizyczne
12. Koprowski Waldemar muzyka
13. Kozioł Roman j. polski, historia
14. Kuźniak – Wilk Marta edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający
15. Leszkowicz Danuta plastyka, zajęcia artystyczne, wychowawca świetlicy
16. Pancer Klaudia matematyka
17. Reformat Ewa biologia, chemia
18. Romaniszyn Magdalena pedagog szkolny
19. Rudnicka Lila edukacja wczesnoszkolna
20. Sak-Rosolik Elżbieta psycholog szkolny
21. Skoczek Katarzyna j. angielski
22. Stibler Bernard matematyka
23. Stibler Bożena fizyka
24. Surówka Karolina edukacja wczesnoszkolna
25. Szydłowska – Budzik Anna j. polski
26. Wilczyńska Aleksandra j. angielski
27. Wojtkowska Justyna historia, WOS WDŻ
28. Wróbel Monika technika, informatyka