Konkurs Niepodległościowy

2Zespół Humanistyczny zorganizował Konkurs Plastyczno-Literacki

pod przewodnictwem p. Anny Szydłowskiej-Budzik i p. Danuty Leszkowicz. Konkurs trwał od 24 września 2018r. do 31 października 2018r. I dotyczył uczniów klas IV – VI i VII - VIII oraz gimnazjum.

Uczniowie wraz z wychowawcą mieli za zadanie wyciąć z brystolu kontur Polski, przyozdobić go na tle flagi biało-czerwonej oraz przykleić własny wiersz patriotyczny.

W kategorii IV – VI zwyciężyła kl.Va, natomiast w kategorii VII - VIII i gimnazjum kl.VIIIb.

Prace zostały wywieszone w korytarzu szkolnym, a na uroczystym apelu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości siostra dyr. Ewa Wolska wręczyła klasom nagrody i dyplomy.

Osoby szczególnie wyróżniające się podczas tworzenia prac,czyli Amelia Brzezińska i Maja Szczęśniak z kl.Va oraz Weronika Kroczak, Agata Kozak i Emilia Reformat z kl.VIIIb otrzymały nagrody rzeczowe.

Piękne prace można podziwiać na wystawie na I piętrze w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w Dzierżoniowie w dniach 14.11 - 22.11.2018 r. Jest to niewątpliwie promocja Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9