Lekcja języka polskiego po staropolsku

7To były niesamowite lekcje języka polskiego w staropolskim stylu! Uczniowie klas 8a i 8b dnia 14 i 17 grudnia 2018r.zainscenizowali ucztę staropolską na podstawie epopei Adama Mickiewicza pt.Pan Tadeusz, Księga I. Uczniowie doskonale weszli w rolę.


I tak... Na początku Podkomorzy staropolskim zwyczajem sadzał gości do stołu, rozpoczynając od najwyższych urzędem, czyli od Sędziego i ks. Robaka, następnie wprowadzał damy i szlachtę.
Sędzia wygłosił swą mowę o grzeczności, która jak wiemy (...)nie jest nauką łatwą ani małą (...), a następnie po odmówieniu modlitwy przez ks.Robaka przystąpiono do spożywania staropolskiego bigosu:)
Nie obyło się bez sporu Asesora z Rejentem, a nawet doszło do walki na szable (kl.8b), ale spór zażegnał ks.Robak;)
Czas biesiadnikom umilała kawiarka, która z gorliwością wykonywała powierzone obowiązki, zaparzając szlachcicom i szlachciankom kawę (zbożową;) ).
Wszyscy doskonale się czuli w XIX wieku...