Zajęcia opiekuńcze w czerwcu i lipcu

24.06

25.06

26.06

27.06

- gry i zabawy

- warsztaty informatyczne

- oglądanie filmu dla dzieci

- wyjście na Aleje Gwiazd i lody

- praca w grupach

- spacer

- zabawy na boisku

- wyjazd szynobusem do Świdnicy do kina i na lody

28.06

01.07

02.07

03.07

- zabawy integracyjne

- wyjście na miejski plac zabaw

- wycieczka do Bielawy, Góra Parkowa

- gry i zabawy sportowe

- ognisko


Należy zabrać ze sobą bilety 2x 1,70 zł i ważną legitymację

- wyjazd do Świdnicy szynobusem – zwiedzanie Muzeum Dawnego Kupiectwa


Należy zabrać ze sobą 2x 4,50 zł (szynobus), 4 zł (bilet do muzeum ulgowy) i ważną legitymację

- gry i zabawy stolikowe, integracyjne

- zajęcia plastyczne

04.07

05.07

 

 

- gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu

- (w Sali gimnastycznej)

- podsumowanie zajęć

- uroczyste zakończenie

 

 

                     Zajęcia od godziny 9:00 do 15:00