Aktualności

Sukces naszego ucznia na konkursie recytatorskim

8 listopada 2018 r. w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie odbył się IX Konkurs Recytatorski SPOTKANIE Z POEZJĄ POLSKĄ - OD BACZYŃSKIEGO DO...2018. CZŁOWIEK WOBEC WOLNOŚCI.

Konkurs dotyczył uczniów klas VII-VIII i gimnazjum. Uczniowie mieli za zadanie wybrać 2 utwory pasujące do tematu konkursu i zaprezentować je w nieprzekraczalnym terminie 5 minut.

Czytaj więcej...

Dzień Kolorów

4Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w poniedziałek 26 listopada obchodzieliśmy w naszej szkole Dzień Kolorów. Każda z klas wylosowała wcześniej konkretny kolor i miała za zadanie ubrać się właśnie w tej barwie. Zapraszamy do fotogalerii.

Czytaj więcej...

Spotkanie z żołnierzem AK

317 listopada gościliśmy w szkole p. Józefa Oleksiewicza, kapitana Wojska Polskiego, który opowiedział uczniom, rodzicom i nauczycielom o czasach okupacji oraz o czasach Polski Ludowej, kiedy to był prześladowany za aktywny udział w działaniach Armii Krajowej.

Czytaj więcej...

Nowy projekt "Równe szanse"

Rozpoczyna się realizacja projektu "Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Adresatami projektu są uczniowie oraz nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie.

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne, rozwijających uzdolnienia, wyjazdach edukacyjnych, oraz skorzystać z doradztwa zawodowego. Na nauczycieli czekają studia podyplomowe i szkolenia doskonalące.

Udział w projekcie da szkole możliwość doposażenia i unowocześnienia sal lekcyjnych: Zakupione zostaną m.in. wizualizer, podłoga interaktywna, komputery, wyposażenie sal przedmiotowych.

Spotkanie uczniów ósmych klas we Wrocławiu

8W sobotę 10 listopada 2018 uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami wzięli udział w spotkaniu klas ósmych ze szkół prowadzonych przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, czyli naszych Sióstr Salezjanek. W programie spotkania była Msza Św. oraz różne zabawy integracyjne. 

Czytaj więcej...