Miesięczny harmonogram

KWIECIEŃ W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. BŁ. LAURY VICUNA W DZIERŻONIOWIE

 

03 KWIETNIA – GODZ. 17.00 – Dzień Drzwi Otwartych dla Przedszkolaków.

04 KWIETNIA – 4 godz. lekcyjna – Msza św. dla uczniów klasy VIII. Intencja; O pomyślny przebieg egzaminów.                            

06 KWIETNIA – GODZ. 9.00 – Okazja do spowiedzi św. i Msza św. dla klasy III gimnazjum.

Termin do ustalenia – Życzenia w Urzędzie Miasta

10 KWIETNIA – GODZ. 9.00 – Egzamin gimnazjalny –część humanistyczna.          

11 KWIETNIA – GODZ. 9.00 – Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza.

12 KWIETNIA – GODZ. 9.00 – Egzamin gimnazjalny – część językowa.

15 KWIETNIA – GODZ. 9.00 – Egzamin ósmoklasisty –język polski.                          

16 KWIETNIA – GODZ. 9.00 – Egzamin ósmoklasisty – matematyka.                                            

17 KWIETNIA – GODZ. 9.00 – Egzamin ósmoklasisty – język angielski.

10 – 12 KWIETNIA – Wycieczki i wyjazdy dla szkoły podstawowej.

15 – 17 KWIETNIA – Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla SP.

18 KWIETNIA – 23 KWIETNIA – Wiosenna przerwa świąteczna.                        

27 KWIETNIA – Świętowanie w szkole rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

29-30 KWIETNIA – Dni wolne od zajęć w szkole.

1 i 3 MAJA - Dni wolne od zajęć w szkole.

2 MAJA – Odpracowujemy w dniu Festynu Szkolnego – 8 czerwca.

KWIECIEŃ/ MAJ – Konstytucja 3 Maja – zajęcia tematyczne zorganizowane w ramach godziny wychowawczej