Miesięczny harmonogram

MIESIĄC MAJ

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK

W DZIERŻONIOWIE

01 MAJA – Wspomnienie św. Józefa.

03 MAJA – Uroczystość NMP Królowej Polski. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

06 – 07 MAJA – Trzecioteścik kl. III.

13 MAJA – Uroczystość św. Marii Dominiki Mazzarello – uroczyste słówko.

19 MAJA – Rada pedagogiczna – ewaluacja.

21 MAJA– Poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniach oceną niedostateczną. Zebrania z rodzicami – stacjonarnie lub on – line – godzina wyznaczona przez wychowawcę.

24 MAJA – Uroczystość Maryi Wspomożycielki.

25 MAJA – Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

26 MAJA – Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

27 MAJA – Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.

MAJ – Testy kompetencji w klasach I – VII.