Miesięczny harmonogram

GRUDZIEŃ W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. BŁ. LAURY VICUNA W DZIERŻONIOWIE

 

03 GRUDNIA – wycieczka mikołajkowa klas VIII i III gimnazjum do Wrocławia.

05 GRUDNIAGODZ. 20.00 - Adoracja w kaplicy szkolnej (nowenna 9-letnia) przygotowująca rodzinę salezjańską do 100. rocznicy obecności Sióstr Salezjanek na ziemi polskiej. Zapraszamy chętnych nauczycieli, rodziców i uczniów.

06 GRUDNIA – Św. Mikołaj w szkole; mikołajkowy turniej sportowy na basenie.

07 GRUDNIA – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodzona w szkole; Msza św., Dzień Wdzięczności.
GODZ. 7.30 – okazja do spowiedzi.

11 GRUDNIA – wycieczka dydaktyczna z chemii dla kl. VII na Uniwersytet Wrocławski.

17 GRUDNIA – Udział klas w adoracji przed Najświętszym Sakramentem przy żłóbku Pana. Wyjście uczniów z życzeniami świątecznymi do Pana Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

18 – 20 GRUDNIA – próbny egzamin ósmoklasisty.

20 GRUDNIAGODZ. 15.00 - Wigilia dla nauczycieli i pracowników szkoły. Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej lub nagannym zachowaniu. 

21 GRUDNIA – Jasełka Bożonarodzeniowe i Wigilie klasowe. Spotkania przy szopcew kaplicy.

22 GRUDNIA – 01 STYCZNIA – zimowa przerwa świąteczna.

27 - 28 GRUDNIA – zajęcia opiekuńcze w szkole dla uczniów, którym rodzice niemogą w tych dniach zapewnić opieki.

02 STYCZNIA – powrót do szkoły po przerwie świątecznej.