Miesięczny harmonogram

MIESIĄC PAŹDZIERNIK

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SIÓSTR SALEZJANEK IM. BŁ. LAURY VICUNA

W DZIERŻONIOWIE

„Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam moją szczególną opiekę i wielkie łaski.”

01 PAŹDZIERNIKA – rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe w Kościołach; czcimy Matkę Bożą również w słówkach                                                                                                                                                                                                                                                                        

01 PAŹDZIERNIKA – pierwszy piątek miesiąca dla klasy IV.

13 PAŹDZIERNIKA – GODZ. 15.30 – posiedzenie rady pedagogicznej.

14 PAŹDZIERNIKA – Dzień Edukacji Narodowej; uroczyste słówka w klasach; inna organizacja zajęć.

15 – 17 PAŹDZIERNIKA – Jubileuszowe Spotkanie Młodych.

27 PAŹDZIERNIKA – GODZ. 17.00 – pasowanie na ucznia i ślubowanie klasy I.