Materiały statyczne

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od września 2011r. do grudnia 2012r.

 

W projekcie biorą udział uczniowie klas I-III Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie i we Wrocławiu. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczniowie i uczennice uczęszczają na zajęcia:

 

  •  dotyczące wyrównywania trudności w czytaniu i pisaniu (w tym także dotyczące zagrożenia ryzykiem dysleksji),
  • trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,  
  • zajęcia socjoterapeutyczne / psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • nie zabraknie również zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz uzdolnionych polonistycznie i plastycznie.

 

Dzięki udziałowi w projekcie obie szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz programy multimedialne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje nauczycielskie 2021/2022

 

GRAFIK KONSULTACJI DLA UCZNIÓW i RODZICÓW

 

l.p

Nazwisko i imię

Dzień, godzina

1

Ołoszczyńska Barbara

Codziennie nauczyciel jest na świetlicy do godz. 16.

2

Baderko Rafał

Po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem czwartek godz. 15-16

3

Beniak Krystyna

Czwartek godz. 12:45-13:30 gabinet wicedyrektora

4

Gendasz Katarzyna

Po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem piątek 14:25

5

Jonas Jadwiga

Czwartek godz. 13-14 s. 203

6

Juszczak Ewa

Wtorek 13:35-14:20 s. 207

7

Leszkowicz Danuta

Czwartek godz. 14:30-15:00

8

Blicharska Beata

Środa godz. 7:40-8:00

9

Marta Kuźniak-Wilk

Środa 11:35-12:25 s. 103

10

Reformat Ewa

Klasy VII piątek 14:25

Klasy VIII czwartek 13:30

11

Rudnicka Lila

Czwartek godz. 11-12

12

Rutkowska Anna

Piątek 13:35-14:20

13

s. Bożena Cichańska

Środa godz. 14:25-15:10

14

Skoczek Katarzyna

Po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem poniedziałek 15:15-16

15

Miśkiewicz Anna

Po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem środa godz. 7:10 s. 002

16

Surówka Karolina

Środa 11:35- 12:25 pokój nauczycielski

17

Wojtkowska Justyna

Środa 15:15- 16:00

18

Wróbel Monika

Po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem Poniedziałek 13:30 s. 200

19.

Szuwarowska Danuta

Piątek 7:00, czwartek pierwsza lekcja po ewentualnym umówieniu się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2021/2022

 

 KOŁA ZAINTERESOWAŃ - 2021/2022

 

PONIEDZIAŁEK

Koło historyczne kl. III-VIII

godz. 15.15 – 16.00

p. Justyna Wojtkowska

SKS

godz. 15.15

p. Katarzyna Gendasz

 

WTOREK

Koło matematyczne (kl. II)

godz. 12.45 – 13.30

Lila Rudnicka

 

Koło plastyczne kl. I-III

godz. 13.30 – 14.30

p. Lila Rudnicka

p. Karolina Surówka

 

Koło geograficzne

godz. 12.45-13.30

p. Krystyna Beniak

 

ŚRODA

Akrobatyka sportowa

godz. 7.00 – 8.00

p. Rafał Baderko

 

Piłka nożna kl. I-III

godz. 13.00 – 13.45

p. Rafał Baderko

 

Koło czytelnicze kl. I-III

godz. 14.20-15.10

p. Danuta Leszkowicz

 

SKS

godz. 15.15

p. Katarzyna Gendasz

 

CZWARTEK

Schola dziecięca (kl. I-IV)

godz. 12.45 – 13.30

s. Bożena Cichańska

Piłka nożna kl. IV-VIII

godz. 15.00 – 16.00

p. Rafał Baderko

 

PIĄTEK

Wolontariat salezjański

(kl. VIII)

godz. 18.00

s. Bożena Cichańska

 

Akrobatyka sportowa

godz. 12.45 – 13.30

p. Rafał Baderko

 

Piłka nożna kl. IV-VIII

godz. 13.30 – 14.30

p. Rafał Baderko

 

Koło ekologiczno-przyrodnicze

godz. 13.30 – 14.15

p. Katarzyna Gendasz

 

 

 

DODATKOWE /WYRÓWNUJĄCE

 

 
 

PONIEDZIAŁEK

Matematyka kl. IV

godz. 8.10 – 8.55

p. Danuta Szuwarowska

Język polski dla dziecka z zagranicy (kl. I)

godz. 8.10 – 8.55

p. Marta Kuźniak-Wilk

Zajęcia wyrównawcze kl. II

godz. 11.40 – 12.25

p. Lila Rudnicka

Język polski dla dziecka z zagranicy (kl. III)

godz. 12.35 – 13.20

p. Karolina Surówka

WTOREK

Język polski dla dziecka z zagranicy (kl. III)

godz. 8.10 – 8.55

p. Karolina Surówka

 

Język polski dla dziecka z zagranicy (kl. V)

godz. 8.10 – 8.55

p. Ewa Juszczak

 

ŚRODA

Zajęcia dodatkowe kl. I

godz. 8.10 – 8.55

p. Marta Kuźniak-Wilk

 

Matematyka kl. VIII b

godz. 7.10 – 8.55

p. Anna Rutkowska

 

CZWARTEK

Matematyka kl. V

godz. 7.00 – 7.45

p. Danuta Szuwarowska

Język polski dla dziecka z zagranicy (kl. V)

godz. 12.45 – 13.30

p. Ewa Juszczak

Język polski kl. VII b

godz. 12.45 – 13.30

p. Jadwiga Jonas

Język polski kl. VII a

godz. 13.30 – 14.15

p. Jadwiga Jonas

PIĄTEK

Język polski dla dziecka z zagranicy (kl. I)

godz. 12.30 – 13.15

p. Marta Kuźniak-Wilk

 

WF z AWF kl. III

godz. 11.40 – 12.25

p. Karolina Surówka

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wspomagające

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 2021/2022

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia logopedyczne

godz. 14.25– 15.10

p. Justyna Wojtkowska

Zajęcia z elementami korekcyjno-kompensacyjnymi/ zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (kl. IV-VI)

godz. 14.25– 15.10

p. Ewelina Sobkowiak

Gimnastyka korekcyjna

godz. 12.45– 13.30

p. Katarzyna Gendasz

WTOREK

Rewalidacja

godz. 8.10– 8.55

p. Ewelina Sobkowiak

 

Rewalidacja

godz. 12.45– 13.30

p. Ewelina Sobkowiak

 

CZWARTEK

Zajęcia z elementami

korekcyjno-kompensacyjnymi/ zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

(kl. V, VII a, VIII b)

godz. 14.25– 15.10

p. Ewelina Sobkowiak

Zajęcia logopedyczne

godz. 12.45– 13.30

p. Justyna Wojtkowska

PIĄTEK

Zajęcia z elementami korekcyjno-kompensacyjnymi/ zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (kl. VII a i VII b)

godz. 8.10– 8.55

p. Ewelina Sobkowiak

 

 

 

 

 

 

 

Skład samorządu

w budowie