Dzień Walki z depresja

 

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Celem obchodów jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych.

Ewelina Sobkowiak

1. Podczas zajęć dnia 23.02 pracownicy szkoły nosili stokrotki
2. Klasy 1-3.Przygotowały stokrotki
3. Klasy 4-8. Przygotowały stokrotki
4. W klasach 1- 3 dnia 23.02 i 24.02 został przeprowadzony krótki blok informacyjny na temat depresji(10min).
5. Dnia 22.02 (poniedziałek) w klasie 8 na lekcji wychowawczej, został przedstwaiony temat depresji w formie quizu. Najbardziej zaangażowani uczniowie otrzymali punkty dodatkowe punkty z zachowania.
6. Nasza szkoła została zgłoszona do pozaszkolnego konkursu Stop! Depresji, którego organizatorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8.