Cyberprzemoc

 

W dniach 22-25.03.2021r. nasza szkoła uczestniczyła w  projekcie kampanii społecznej ,,JestemzSOS - "Przemoc w Internecie zostawia niewidzialne rany" pod patronatem Państwowego Instytutu Badań Naukowych NASK. Celem kampanii był sprzeciw przeciwko cyberprzemocy oraz szerzenie tolerancji i akceptacji wśród uczniów. Projekt skierowany był do uczniów klas IV-VIII i polegał na zrealizowaniu w każdej klasie 45min.lekcji online na temat cyberprzemocy. 

Elżbieta Sak-Rosolik